Glimpses of Shubharambh 2024 celebrations by Vrindavan Chandrodaya Mandir.